11
0
6

Bismillahhirahmanrra Seorang bertanya bag Jawab : "Tidak boleh Larangan ini berdasa Dibawah ini kami men 1.Firman Allah swt : “Katakanlah kepada Katakanlah kepada pa Menganai ayat diatas “Ini adalah perint 2.Hadits Muslim : "Zina kedua mata ada Susunan hadits ini m 3.Hadist Imam Ahmad “Kedua mata berzin 5.Fatwa Imam Nawawi “An-Nawawi berkata 6.Syaikh Khatib asy- “Melihat dengan sy Sebuah Bantahan : Seorang Ustadz berka Saya menjawab : " Al a.Pendapat ini belum b.Pendidikan Sex tid Analisa Penulis : "Binatang saja yang Jika memang mengharu Kesimpulan : Menonton Filem Porno Wallohu'alam Penulis Ahmad Hikam

INI DIA PENJELASAN LARANGAN ISLAM NONTON FILEM BF

0 Komentar

Rilis pada, 3 bulan yang lalu


Gratis

1 Chapter


Menonton Filem Porno tetap "Tidak Boleh " walaupun Berdalih Pendidikan Sex;ini alasannya


Bismillahhirahmanrrahim...

Seorang bertanya bagaimana hukumnya nonton film porno? ;tlg di jawab dengan ibarat atau dalil yang ada didalam kitab!

Jawab : "Tidak boleh dan dilarang dengan alasan apapun"

Larangan ini berdasarkan Al-Quran dan Hadits - hadits Nabi juga Ijmak Ulama;keputusan para Ulama.

baboo

Dibawah ini kami menuliskan dalil-dalil larangannya ,sbb :

1.Firman Allah swt :

Katakanlah kepada para laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Katakanlah kepada para wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.” (QS. An Nuur : 30 – 31)

Menganai ayat diatas Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, begini :

“Ini adalah perintah dari Allah Ta’ala kepada hamba-hambaNya yang beriman untuk menjaga (menahan) pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan.” (Tafsir Ibnu Katsir)

2.Hadits Muslim :

"Zina kedua mata adalah melihat"

Susunan hadits ini memberikan pengertian bahwa "Yang dipandang sudah hal yang diharamkan"

3.Hadist Imam Ahmad

“Kedua mata berzina, kedua kaki berzina dan farji (alat kelamin) juga berzina”(HR Ahmad, Abu Ya’la, al-Bazzar dan ath-Thabrani"

5.Fatwa Imam Nawawi

“An-Nawawi berkata: Adapun melihat dengan syahwat dan ketika dikhawatirkan adanya fitnah, maka haram berdasarkan kesepakatan ulama. Sedangkan melihat aurat tanpa syahwat, maka pendapat yang kuat adalah haram”

6.Syaikh Khatib asy-Syirbini dari kalangan Syafiiyah berkata:

“Melihat dengan syahwat sudah pasti haram bagi setiap objek yang dilihat, baik keluarga (mahram) atau lainnya, kecuali istri dan budak perempuan”

Sebuah Bantahan :

Seorang Ustadz berkata : "Kalau menonton Filem BF dengan alasan "Pendidikan Sex" maka hal itu hukumnya "Mubah" saja"

Saya menjawab : " Alasan tidak bisa diterima ", karena 2 hal :

a.Pendapat ini belum disetujui oleh Jumhur Ulama.

b.Pendidikan Sex tidak harus dengan menonton aurat orang dengan alasan supaya lebih jelas dan lebih mudah untuk difahami , Pendidikan cukup dengan penjelasan lisan dan praktek dengan kedua belah tangan .

Analisa Penulis :

"Binatang saja yang jelas- jelas tidak punya akal saja ,bisa berhubungan dengan betinanya tanpa harus nonton filem porno"

Jika memang mengharuskan dengan menonton filem porno dalam Pembelajaran Sex "mengapa harus orang lain yang jadi medianya ? Mengapa bukan salah seorang dari anggota keluarga kita saja ? Terus nanti bagi hasil?

Kesimpulan :

Menonton Filem Porno tetap "Tidak Boleh " walaupun dengan alasan Pendidikan Sex.

Wallohu'alam

Penulis Ahmad Hikam

    Masuk untuk melihat komentar...